Category Archives: BLOG

Czego dowiedzieliśmy się podczas debaty CSR a migracja?

Podczas Konferencji EUROPA+AZJA Młodzież w strategiach CSR, która odbyła się 11 października 2017 roku, mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli organizacji pracujących z migrantami oraz na rzecz praw człowieka. Oto najważniejsze pytania i punkty, które pojawiły się podczas dyskusji. Pytania: Jaką role odgrywają pracodawcy w ochronie praw człowieka pracowników – imigrantów? Jakie są największe wyzwania przed jakimi […]

Jak mądrze projektować działania społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem młodzieży?

Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR odbyła się 11 października 2017 r. w ramach naszej inicjatywy CSR-Youth. Wydarzenie przybliżyło nam sprawdzone przykłady europejskich i azjatyckich rozwiązań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, które uwzględniają młodych uczestników i rozwój ich potencjału. Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy biznesem i organizacjami non-profit na rzecz rozpoznania problemu społecznego i […]

CSR jako narzędzie wspomagania i angażowania młodzieży

Przedsiębiorstwa realizujące strategie społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniają relacje z wieloma grupami interesariuszy. Wśród tych grup często wymieniana jest młodzież. To ta grupa, o której w ostatnich latach jest głośno i z której zdaniem liczą się nawet największe korporacje. To nie tylko potencjalni klienci, ale i pracownicy, a czasem nawet właściciele konkurencyjnych firm. Motywowanie młodych ludzi […]

CSR – przyjaciel organizacji non-profit?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nowym trendem panującym w biznesie, na tyle rozpowszechnionym, że strategie CSR, przygotowywane przez adekwatne ku temu działy, są wręcz koniecznością w każdej prosperującej firmie. Korzyści wynikające z praktykowania CSR, związane przede wszystkim z polepszeniem wizerunku firmy, są wystarczającym motywem rozwoju strategii odpowiedzialnego biznesu. Z kolei, dobrowolność podejmowanych przez firmy działań […]