Monthly Archives: August 2017

CSR – przyjaciel organizacji non-profit?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nowym trendem panującym w biznesie, na tyle rozpowszechnionym, że strategie CSR, przygotowywane przez adekwatne ku temu działy, są wręcz koniecznością w każdej prosperującej firmie. Korzyści wynikające z praktykowania CSR, związane przede wszystkim z polepszeniem wizerunku firmy, są wystarczającym motywem rozwoju strategii odpowiedzialnego biznesu. Z kolei, dobrowolność podejmowanych przez firmy działań […]