CSR – Youth to oddolna inicjatywa osób związanych z sektorem pozarządowym i biznesem. Współpracujemy bezpośrednio z grupami, które możesz wesprzeć. Znamy ich potrzeby, dlatego możemy zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania korzystne dla obu stron.

Jesteśmy przekonani, że włączenie się Państwa firmy w merytorykę i organizację naszych projektów podniesie rangę przedsięwzięć i przyczyni się do wzmocnienia pozycji i wizerunku przedsiębiorstwa, jako odpowiedzialnego społecznie wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Oferujemy:

Mapowania i identyfikacji potrzeb

Przygotowania strategii CSR 

Komunikacji działań CSR

Realizacji kampanii CSR

Realizacji wydarzeń specjalnych

Organizacji wolontariatu

napisz do nas!