CSR – Youth to oddolna inicjatywa osób związanych z sektorem pozarządowym i biznesem. Współpracujemy bezpośrednio z grupami, które możesz wesprzeć. Znamy ich potrzeby, dlatego możemy zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania korzystne dla obu stron.

Inicjatorem CSR – Youth jest Fundacja Autokreacja, która od lat realizuje projekty społeczne, które przyczyniają się do pogłębiania współpracy między trzecim sektorem, administracją publiczną i przedsiębiorcami. Łączy nie tylko ludzi, ale i instytucje mające podobny cel, dlatego Autokreacja nawiązała partnerstwa z wieloma organizacjami w Polsce i na świecie, (m.in. w Nepalu, Wietnamie, Sri Lance, Indiach i na Filipinach), tworząc sieć instytucji aktywnie zaangażowanych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach działalności gospodarczej Fundacja Autokreacja wspiera tworzenie strategii i projektów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – dziedziny, która określa relacje pomiędzy biznesem i jego szeroko rozumianym otoczeniem.

Autokreacja została zbudowana w oparciu o pasję, związaną z pracą z ludźmi, a jako partner społeczny ma bezpośredni kontakt ze społecznościami wymagającymi wsparcia. Wiele projektów powstało, by sprzyjać wielokulturowości, przedsiębiorczości społecznej i wymianie międzykulturowej poprzez poznawanie różnych stylów życia oraz poglądów na świat. W projektach Fundacji najwięcej czasu i energii zespół wkłada w inicjatywy, które dają szansę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Występujemy jako partner społeczny.
  • Mamy sieć kontaktów międzynarodowych, wliczając organizacje, które praktykują współpracę ngo-biznes.
  • Mamy doświadczenie we współpracy z partnerami z Europy i Azji.
  • Szybko się rozwijamy – angażujemy się w nowe projekty, kreujemy nowe inicjatywy – koncentrujemy się na pracy z młodzieżą, społecznej przedsiębiorczości i CSR.
  • Dostrzegamy potrzebę współpracy ngo z biznesem na rzecz rozwoju kapitału społecznego.

KOORDYNATORZY

Katarzyna Łuczak
Polska

Współpracuje z biznesem, tworząc i realizując wysokiej jakości projekty społeczne oparte na współpracy trójsektorowej. Obecnie realizuje projekt z krajami azjatyckimi m.in. Nepalem, Sri Lanką, Wietnamem, Indiami.

IRIS CALUAG
Filipiny

Iris pracuje jako Youth Employment Solutions Associate w Plan International Asia. Kieruje regionalnymi programami implementowanymi przez Plan International, budując partnerstwa z agencjami rozwoju regionalnego oraz aktorami sektora prywatnego. Iris ma 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, rozwoju biznesu oraz wsparciu młodzieży na rynku pracy.

Maria Romero
Wielka Brytania

Maria ma zróżnicowane doświadczenie w sektorze charytatywnym, a obecnie udziela się jako wolontariusz w dziale finansowym Indoamerican Refugee Migrant Organisation (IRMO) - organizacji, która zapewnia imigrantom latynoamerykańskim narzędzia oraz informacje potrzebne do niezależnego i zintegrowanego życia w Wielkiej Brytanii.

Ragland Devadass
Indie