KONFERENCJA EUROPA+AZJA Młodzież w strategiach CSR

Odbyła się 11 października 2017

Zebra Tower, Sala konferencyjna, 12 piętro (ul. Mokotowska 1, Warszawa)

 

 

CSR- Youth to nowa inicjatywa, która jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie z partnerami z Indii, Filipin i Wielkiej Brytanii.

Zakłada polepszenie jakości zarządzania w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji m.in. poprzez wsparcie działań skierowanych do młodzieży w ramach strategii CSR. 

 

#CSR_Youth

CO?

Podczas konferencji, z jednej strony, zaprezentowane zostaną przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach skupiają się na młodym odbiorcy, a z drugiej organizacjom nienastawionym na zysk wskazane zostaną sposoby korzystania z zasobów biznesu.

Dlaczego?

Nasze dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło nas w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, implementowania projektu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu.

DLA KOGO?

Grupą docelową wydarzenia są przedstawiciele przedsiębiorstw realizujących politykę odpowiedzialności społecznej, jak i organizacje non-profit, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą i ich potrzebami. Naturalną grupą docelową są również przedstawiciele różnych środowisk – organizacji rządowych, studenckich, przedstawicieli świata nauki.

Ideą konferencji jest stworzenie przyjaznej atmosfery do nawiązania relacji pomiędzy organizacjami non-profit, biznesem, a przez to również młodzieżą oraz przyczynienie się do pozytywnej zmiany. Mamy nadzieję, że w ten sposób zapoczątkujemy długotrwałą i korzystną dla każdej ze stron współpracę.

Program

Sesja nr 1 - Kultura CSR w Europie i Azji

g. 10:00-12:00

(tłumaczenie symultaniczne)

Zagadnienia ogólne

Podczas tej sesji słuchacze zostaną zapoznani z kulturą CSR w kontekście europejskim oraz azjatyckim – ze szczególnym uwzględnieniem programów zorientowanego na młodzież.

Prelegenci

Gurunandan Rao M

Senior officer, Corporate Social Responsibility, Robert Bosch engineering and business solutions Pvt Ltd (RBEI), Bosch India

CSR culture in India: Sustainable volunteering as one of the practices of Bosch India

Działania Bosch India w ramach CSR, znane jako ‘Bosch Social Engagement’, mają na celu przyczynienie się do pozytywnej zmiany w społecznościach, w które Bosch się angażuje oraz skupiają się na zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji nasz gość podzieli się swoim doświadczeniem w pracy z wolontariuszami ze 150 departamentów Bosch India poprzez Leadership Development Program.

Rior Santos

United Nations Volunteer Programme Officer in Thailand; President of Institute for Global Education (IGEEI)
Social Innovations and Entrepreneurship Ecosystem in Asia-Pacific towards Sustainable Development Goals

Zaprezentowane zostaną europejsko-azjatyckie przykłady i praktyki z zakresu przyjętego porozumienia nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
Dodatkowo, wystąpienie skupi się na wyłaniających się trendach w zakresie społecznych innowacji, przedsięwzięć oraz przedsiębiorczości ekosystemu w regionie Azji i Pacyfiku. Możliwości i wyzwania w tym obszarze geograficznym zapewniają przestrzeń dla innowacyjnych partnerstw pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym. Stąd pojawia się pytanie, jak korzystać z takich możliwości?  

Rene G. Pizarro

Senior Vice President, Hyundai Asia Resources, Inc. (HARI-Foundation), Philippines
Learning from corporate foundations and their strategic responses to socially responsible demands

Prezentacja skupi się na partnerstwie pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym na rzecz rozwoju. Hyundai Global Commitments poprzez lokalne partnerstwo oraz przełomowe inicjatywy na Filipinach zapewnia przykłady niespotykanej i innowacyjnej współpracy na rzecz rozwoju młodzieży.

Sesja nr 2 - CSR a migracja - debata

g. 12:15-14:00

(tłumczenie symultaniczne)

Czy biznes i władze publiczne są przygotowane na migrację ekonomiczną do Europy?

Sesja ta skupi się na roli biznesu i sektora publicznego w przestrzeganiu praw człowieka pracowników – migrantów w miejscu pracy oraz wzdłuż łańcucha dostaw. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia przygotowania obu sektorów do przyjęcia tych ról.

Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jaka jest rola migrantów w rozwoju gospodarczym państwa?
  • Przed jakimi wyzwaniami stają migranci, gdy szukają pracy (np. prawne przeszkody, dostęp do usług ochrony socjalnej itp.)?
  • Rola biznesu (i władz publicznych) we wspieraniu integracji społecznej imigrantów w siłę roboczą.
  • Jak biznes oraz władze publiczne mogą promować różnorodność kulturową oraz tolerancję w miejscu pracy i w społeczeństwie?
  • Przed jakimi wyzwaniami stoją biznes oraz władze publiczne w zakresie ochrony praw człowieka migrantów?

Moderator

Iris Caluag

Plan International

Iris Caluag kieruje regionalnymi programami implementowanymi przez Plan International oraz jego partnerów z 13 krajów azjatyckich, budując partnerstwa z agencjami rozwoju regionalnego oraz aktorami sektora prywatnego. Obecnie kieruje projektem SEAS of Change, który ma na celu polepszenie standardów życia migrantów z Kambodży, szczególnie dzieci i młodzieży, pracujących w przemyśle rybnym w Tajlandii.

Uczestnicy:

Jacqueline Kacprzak

Ministerstwo Rozwoju

Gustavo Meixner

Spanish & Portuguese Training Centre,

Wielka Brytania

Paulina Adamczak

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Agnieszka Mikulska-Jolles

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Janina Owczarek

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)

Kamil Wyszkowski

UN Global Compact Network Poland

Sesja nr 3 - Wparcie młodzieży na rynku pracy poprzez działania CSR

g. 14:30-15:45

(sesja w języku polskim)

Zagadnienia ogólne

Punktem wyjścia do dyskusji jest założenie konieczności współpracy trójsektorowej. Biznes jako sektor tworzący miejsca pracy i praktyk zawodowych dla ludzi młodych, sektor publiczny – jako sektor wspierający swoimi programami. Organizacje pozarządowe jako partner udzielający doradztwa i spajający pozostałe sektory.

Prelegenci

Paulina Bednarz

Przedsiębiorstwo Fair Play
Employer Branding – czy bycie odpowiedzialnym społecznie ma wpływ na wybór pracodawcy?

CSR zorientowany na młodzież – najlepsze praktyki

  • Rola NGOs na rynku pracy.
  • Jak organizacje non-profit mogą korzystać z zasobów biznesu?
  • Czy istnieje potrzeba współpracy pomiędzy sektorem biznesu a organizacjami non-profit?

Anna Skocz

Stowarzyszenie Semper Avanti

Piotr Kolera

Coca Cola HBC

Izabela Szczurska

PwC

Joanna Gosiewska-Giralt

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

Adam Niemkiewicz

Stowarzyszenie Morena
Przykłady projektów unijnych, które już w trakcie realizacji wciągają biznes w działania.

WYDARZENIE SPECJALNE

Wieczór CSR

 

Elementem kulminacyjnym konferencji był “Wieczór CSR”, w którym udział wzieli uczestnicy konferencji, wliczając prelegentów oraz przedstawicieli biznesu i organizacji non-profit. Była to okazja do networkingu i podjęcia dyskusji na temat możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.

Organizatorzy

Organizatorem konferencji są cztery organizacje, które wspólnie podjęły się realizacji pionierskiej inicjatywy skierowanej do młodzieży.

 

Fundacja  Autokreacja
POLSKA

Autokreacja od lat realizuje projekty społeczne, które przyczyniają się do pogłębiania współpracy między trzecim sektorem, administracją publiczną i przedsiębiorcami. Łączy nie tylko ludzi, ale i instytucje mające podobny cel, dlatego Autokreacja nawiązała partnerstwa z wieloma organizacjami w Polsce i na świecie, tworząc sieć instytucji aktywnie zaangażowanych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Indo-American Refugee and Migrant Organization 
WIELKA BRYTANIA

Field Services & Inter-Cultural Learning
INDIE

Youth for Sustainable Development Assembly 
FILIPINY

Partnerzy

Patroni

 

W przypadku większości realizowanych przez nas projektów, grupą docelową jest młodzież. Nasze dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło nas w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, implementowania projektu, czy też założenia start-upu.