Co na temat integracji Europy ma do powiedzenia młodzież?

 

Oczywistym wydaje się być, że wydarzenia w Europie mają wpływ na opinię młodych ludzi, która coraz bardziej się liczy. Bądź co bądź, to oni niedługo wejdą na rynek i będą mieli okazję kształtować Europę według swoich poglądów i ideałów. Jednakże procesy odbywające się w Europie nie są jednakowe; zupełnie inne zmiany możemy zaobserwować w Europie Zachodniej, inne zaś w Europie Środkowej oraz Wschodniej.  Trudno więc określić, co najbardziej kształtuje poglądy młodzieży w tym lub innym kierunku.

Obecnie jednak obserwujemy zarówno wzrost poczucia narodowego, jak i ciągłe wsparcie dla integracji europejskiej; zauważono wzrost młodzieży opowiadającej się za integracją w Europie, stali się oni również bardziej świadomi swojej tożsamości narodowej.

Wielu nastolatków uznaje narody jako coś naturalnego, coś ze wspólnymi korzeniami oraz historią. Dostrzegają więcej podobieństw niż różnic, mówią o integracji w Europie jako o czymś koniecznym i potrzebnym. Pod tym względem zdecydowanie wypadają lepiej niż starsze pokolenia – od wielu lat ankiety pokazują, że młodzież ma bardziej pozytywne nastawienie do integracji w Europie niż ich rodzice lub dziadkowie. Wyrażając swoje poglądy młodzi ludzie są bardziej tolerancyjni i kosmopolityczni.

Co więcej, Unia Europejska stanowi dla młodzieży pozytywny symbol – utożsamiają ją z prawem do nauki, życia i pracy w dowolnym państwie członkowskim oraz równy dostęp do praw zdrowotnych i socjalnych. Pozytywniej nastawieni do Europy jako jedności są jednak nastolatkowie z Europy Zachodniej, dla których integracja krajów stanowi bardziej aspekt kulturowy niż ekonomiczny, a działając na rzecz powiązań krajów europejskich przyświeca im wizja wspólnych wartości i tradycji.

Wszystko to ma jednak duży związek z edukacją, ponieważ powyższe trendy dotyczą głównie tych, którzy kontynuowali edukację po 20. roku życia. Wpływa to na ogólne rozumienie pojęcia integracji oraz większej wiedzy na ten temat. Wykształcona młodzież zna realia tego, co w Europie można stworzyć oraz jakie możliwości na nich czekają.

Trochę inaczej jednak podchodzą do problemu ich mniej wyedukowani rówieśnicy. Nie potrafią oni stwierdzić, co oznacza dla nich narodowość i przynależność do grup,  a ich poziom nietolerancji wobec mniejszości etnicznych i obcokrajowców jest znacznie większy.

Poglądy na te tematy różnią się we wszystkich grupach młodzieżowych – tych w Europie Zachodniej czy Europie Środkowo-Wschodniej, tych bardziej wykształconych i tych mniej – trudno więc znaleźć dokładny schemat myślenia poszczególnych jednostek, nawet w wyżej wymienionych grupach. Jednakże coraz mniej młodych ludzi wykazuje nietolerancyjność postaw społecznych i ksenofobicznych. Zdecydowanie przeważająca większość ma otwarte i pozytywne nastawienie do różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej w Europie.

Tego rodzaju wyniki powinny potwierdzić, że obdarzanie młodych ludzi zaufaniem na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich to dobry pomysł.

Artykuł na podstawie „Exploring the European youth mosaic. The social situation of young people in Europe” autorstwa Lynne Chisholm i Siyka Kovatcheva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *