Monthly Archives: September 2017

CSR jako narzędzie wspomagania i angażowania młodzieży

Przedsiębiorstwa realizujące strategie społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniają relacje z wieloma grupami interesariuszy. Wśród tych grup często wymieniana jest młodzież. To ta grupa, o której w ostatnich latach jest głośno i z której zdaniem liczą się nawet największe korporacje. To nie tylko potencjalni klienci, ale i pracownicy, a czasem nawet właściciele konkurencyjnych firm. Motywowanie młodych ludzi […]