WSPARCIE
MŁODZIEŻY

Doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło nas w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu.

WSPÓŁPRACA TRÓJSEKTOROWA

Tworzymy atmosferę do lepszej komunikacji oraz dialogu pomiędzy administracją publiczną, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

SPRAWDZENI PARTNERZY

Przez blisko 10 lat zbudowaliśmy światową sieć kontaktów z krajów Unii Europejskiej oraz państw takich jak Filipiny, Nepal, Indie, Sri Lanka, Wietnam. Współpracujemy z kilkudziesięcioma ekspertami wielu dziedzin.

DOŚWIADCZENIE

Ponad 10-letnie doświadczenie oraz multidyscyplinarny zespół ekspertów.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Nasze projekty są poprzedzone analizami i badaniami, a przede wszystkim bezpośrednim kontaktem z odbiorcami.

ODWAGA

Podejmujemy się realizacji trudnych, często kontrowersyjnych projektów. 

Wiele organizacji nadal boryka się z wdrażaniem programów CSR w sposób zwiększający wartość ich działalności.

My możemy w tym pomóc. 

Konferencja

EuroPA + AZJa

młodzież w strategiach CSR

11 PAŹDZIERNIKA 2017

ZEBRA TOWER, WARSZAWA

CZYTAJ DALEJ

BLOG CSR Youth

WSPIERANIE INICJATYW ODDOLNYCH I ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO 

Wszystkie działania oraz realizowane przez nas projekty są sprawdzane i poddawane ocenie zarówno przez uczestników jak i klientów, a także publicznych jednostek wdrażających. Pomoc konkretnym osobom, które osiągnęły sukces dzięki współpracy z nami, motywuje nasz zespół do dalszego działania i sprawia, że nasza praca ma sens.

Czytaj dalej

Co możesz zmienić?

Bezrobocie

Polska zajmuje 7. miejsce w rankingu państw Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej z najwyższym bezrobociem wśród młodych osób. 

Agresja i przemoc

Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy jest przemoc słowna (werbalna) – doznało jej aż 63% uczniów.

Ubóstwo

W Polsce problem ubóstwa dotyczy 25% (2016) mieszkańców.  Dane zgromadzone przez Eurostat pokazują, że problem ubóstwa na terenie Unii Europejskiej jest coraz większy.

Wykluczenie edukacyjne

Zjawisko wczesnego kończenia nauki jest poważnym wyzwaniem w wielu krajach, a przeciwdziałanie temu problemowi stało się obecnie priorytetem w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej.

Otyłość i nadwaga

Odsetek polskich nastolatków z nadmierną masą ciała przekroczył już 10% i stale rośnie.

Samobójstwa

Ponad pół tysiąca z nich to dzieci i młodzież do 19 roku życia. Problem ten jednak wciąż funkcjonuje w społeczeństwie jako tabu.