Projekt SI4SI ma na celu wspieranie młodych ludzi w Unii Europejskiej poprzez aktywności mające na celu zwiększenie ich kreatywności i konkurencyjności. Główne rezultaty projektu będą źródłem inspiracji dla stworzenia nowych przedsiębiorstw. Projekt zakłada promocję innowacji społecznych wśród organizacji pozarządowych, aby pomóc im w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowaniu większej liczby młodych ludzi tematykę przedsiębiorczości społecznej.